Nederlands | English
Le Coeur Pensif
Hoe fascinerend is dat zinderende tijdperk dat begint met de Franse Revolutie en dat eindigt met de nasleep van de Eerste Wereldoorlog: de negentiende eeuw. Een eeuw die kan worden gekenmerkt door een voortdurende en vurige levendigheid, bezieling en toewijding, gepaard aan het scherpste rationalisme en beschouwen - een eeuw, kortom, met een peinzend hart. Deze lange eeuw, bruisend van energie, nieuwsgierigheid, een gevoel van vooruitgang, melancholie en pessimisme, verwoed zoekend naar schoonheid in alle dingen, geluk in alle mensen en genie in de hele wereld, vormde onze wereld van vandaag. Maar haar geest is weggeraakt en de sfeer van de grote negentiende eeuw met al haar wapenfeiten, schoonheid en venijn is ons meer en meer vreemd geworden.

Op Le Coeur Pensif kan deze vervlogen eeuw weer worden teruggevonden. Ik verzamelde er plaatsen op het internet waar de negentiende eeuw leeft. En er zijn boeken...

Al lang en lang verbaas ik mij er over hoezeer lezen en kijken je terug kunnen brengen in de tijd. Ik pakte een boek uit de negentiende eeuw, liefst werkelijk oud, maar desnoods nieuw uitgegeven, en het was alsof ik midden in die tijd stond, voorbij en toch fris als vandaag, bijna tastbaar. Wat graag zou ik andere mensen aanmoedigen hetzelfde te ervaren. Daarom bied ik hier boeken uit mijn negentiende-eeuwse verzameling aan die ik in de loop der jaren bij elkaar zocht. Als eenzelfde liefhebberij gaf ik een enkel boek uit dat op de een of andere manier treffend de negentiende eeuw toont.

Ik hoop echt dat u, net als ik, deze werken in druk ervaart als vensters die een blik geven in de negentiende eeuw, haar geest en haar mensen, soms vreemd en onnavolgbaar, altijd boeiend.

Wim Kuypers
This site is built with CamelFW.